thetastefood

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์สำหรับโรคตับ การรับประทานอาหาร ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประจำวัน เพราะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น ส่งผลต่อร่างกาย หากเราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่หากเราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการรับประทานอาหารและไม่เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาจจะส่งผลให้ร่างกายเราเกิดภาวะการเจ็บป่วยได้ เพราะว่าการรับประทานอาหารนั้นสามารถเป็นต้นเหตุทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้

Read More

ผู้ป่วยติดเตียง ที่ให้อาหารสายยาง มักมีปัญหาสุขภาพตามมา ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จนต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลา หรือในบางกรณีอาจจะพอที่จะขยับตัวเองได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองในเรื่องอื่นๆ ได้เลย

Read More

อาหารผู้ป่วย อาหารเหลวใส ย่อยง่าย ให้ประโยชน์มาก อาหารมีด้วยกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น อาหารทั่วไป หรืออาหารประเภทเหลวใส อาหารปั่นผสม สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ และไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้

Read More

อาหารผู้ป่วย อาหารที่มีกากใยสูง บำรุงลำไส้ การรับประทานอาหารในแต่ละวันนั้นเหตุผลหลักๆจำเป็นต้องการพลังงานจากสารอาหารที่เรารับประทาน เพื่อไปใช้ในการดูดซึมเพื่อไปเป็นพลังงานในการทำงานของระบบต่างของร่างกาย เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่สมัยโบราณในการรับประทานอาหารกากใย ผู้ใหญ่จะบอกเด็กๆเสมอว่าให้ทานผักผลไม้เยอะๆ

Read More

อาหารสุขภาพ 10 ชนิด สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน เป็นประจำ คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเป็นอุปกรณ์ที่เราหลีกเลี่ยงการใช้งานไม่ได้เลยสำหรับยุคนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับจากการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ถ้าใช้เป็นเวลานานจะเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ เนื่องจากการจับเมาส์หรือใช้แป้นพิมพ์เป็นเวลานาน อาการปวดคอ ไหล่ และหลัง และการเกิดปัญหาด้านสายตาเนื่องจากเพ่งมองที่หน้าจอ เพื่อลดอัตราเสี่ยงผลกระทบดังกล่าว บทความต่อไปนี้สามารถช่วยผู้ใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ ด้วยการรับประทานอาหาร 10 ชนิดดังต่อไปนี้

Read More

ไป ศูนย์อาหาร สิงคโปร์ กินอะไรดี?

ไป ศูนย์อาหาร สิงคโปร์ กินอะไรดี? พาไปชิมอาหารขึ้นชื่อ ร้านพื้นบ้าน เพราะสิงคโปร์ไม่ได้มีแค่ข้าวมันไก่ พาไปชิมตั้งแต่ไอติมแท่งละ 1.20 เหรียญ ไปจนถึงข้าวจานละ 2 เหรียญกว่าเท่านั้น

Read More