thetastefood

อาหารสุขภาพ 10 ชนิด สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน เป็นประจำ คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเป็นอุปกรณ์ที่เราหลีกเลี่ยงการใช้งานไม่ได้เลยสำหรับยุคนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับจากการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ถ้าใช้เป็นเวลานานจะเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ เนื่องจากการจับเมาส์หรือใช้แป้นพิมพ์เป็นเวลานาน อาการปวดคอ ไหล่ และหลัง และการเกิดปัญหาด้านสายตาเนื่องจากเพ่งมองที่หน้าจอ เพื่อลดอัตราเสี่ยงผลกระทบดังกล่าว บทความต่อไปนี้สามารถช่วยผู้ใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ ด้วยการรับประทานอาหาร 10 ชนิดดังต่อไปนี้

Read More

ไป ศูนย์อาหาร สิงคโปร์ กินอะไรดี?

ไป ศูนย์อาหาร สิงคโปร์ กินอะไรดี? พาไปชิมอาหารขึ้นชื่อ ร้านพื้นบ้าน เพราะสิงคโปร์ไม่ได้มีแค่ข้าวมันไก่ พาไปชิมตั้งแต่ไอติมแท่งละ 1.20 เหรียญ ไปจนถึงข้าวจานละ 2 เหรียญกว่าเท่านั้น

Read More